zondag 1 april 2018

De mooiste details van het paasverhaal


Hoihoi!

Bijna iedereen kent inmiddels wel het paasverhaal, waarin Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en drie dagen later opstaat, zodat onze zonden worden weggewist. Maar er is nog meer. Details die het verhaal helemaal kloppend maken en alleen maar mooier. 
Jezus als mens
In Lucas 22:44 staat: 'En Hij begon vuriger te bidden. Hij was zo verschrikkelijk bang geworden dat het zweet Hem uitbrak en als grote druppels bloed op de grond viel.'
Jezus was niet zomaar een 'geest' die wel even dood gaat als het moet. Jezus kwam als mens naar de aarde en had dus ook menselijke gevoelens en ervaringen. Hij wist heel goed wat hem te wachten stond en wat voor lijden hij zou moeten ondergaan. Hij was bang. Verschrikkelijk bang. Net zoals ieder van ons zou zijn. Ondanks Zijn angst heeft Hij God gehoorzaamd en dit ongelooflijk grote offer gebracht.

Volmaakt tot op de laatste dag
Lucas 22:50: 'Een van hen zwaaide met zijn zwaard en sloeg de knecht van de hogepriester het rechteroor af. 'Houd op!' zei Jezus. Hij raakte het gewonde oor aan en genas het.'
Op het moment dat Jezus gearresteerd werd, bleef hij volmaakt. Hij werd niet boos en verdedigde zich niet. Toen een discipel iemand van de 'bad guys' aanviel, zei Jezus niet: 'Hahaha, lekker voor je!' maar in plaats daarvan genas Hij het oor van de 'bad guy'. Jezus bleef kalm en representeerde God juist op het dieptepunt. 

'Laten we nu eens kijken of Hij Zichzelf kan redden, of Hij werkelijk de Christus is.'
Man, wat zou ik mezelf graag willen bewijzen als ik in Zijn schoenen zou staan. Maar Jezus houdt zich aan het script en laat zich vernederen, opdat Hij daadwerkelijk zou sterven voor ons.

Op het laatste moment gered
Jezus hing in het midden naast twee misdadigers. De een bespotte Hem en de ander kwam voor hem op. De misdadiger besefte zich heel goed dat Jezus onschuldig werd vermoord terwijl hij dezelfde straf kreeg voor zijn ernstige zonden. Hij had spijt en toonde berouw aan Jezus. Daarop zei Jezus: 'Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn.' Zelfs op het moment dat Jezus stervende was, toonde Hij onvoorwaardelijke liefde door de misdadiger te vergeven. 

Het gescheurde doek
Lucas 23:45: 'Het zonlicht was weg. Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel doormidden. Op dat moment riep Jezus: 'Vader, in uw handen leg Ik mijn geest!'. En met die woorden blies Hij zijn laatste adem uit.'
Het gordijn hing in de tempel als een scheiding van het heilige en het heilige der heilige (waar God leefde en niemand mocht komen). Het doek scheurde en Jezus stierf. Door de dood van Jezus werd de scheiding weggehaald tussen het heilige en het heilige der heilige. We kunnen nu bij God komen wanneer we willen. Jezus heeft de weg vrijgemaakt.


-Anna

Klik hier om te lezen wat Pasen voor mij betekent

Geen opmerkingen:

Een reactie posten